Vi hjälper företag och privatpersoner

Vi utför även el- o mekaniska besiktningar på industri. 

Vi har haft uppdrag inom många olika områden med termograferingen.

Vad är termografi?

Med en värmekamera mäts temperatur och värmeenergi med hjälp av IR-teknik. Det gör det möjligt att ta bilder av den osynliga strålningen som avges från ett föremåls temperatur. Med hjälp av detta får man en termisk bild som visar de eventuella brister och fel som kan finnas. Kameran ser och visar det som vi med våra ögon inte ser. 


När och var behövs Termografi?

Termografering av byggnader görs för att påvisa brister och fel. Den kan t.ex visa värmeläckage i golv, vägg och tak. Dålig isolering och otätheter kan orsaka fuktskador. Med värmekameran hittas dessa problem snabbt och effektivt. Med de termiska bilderna kan man se omfattningen av defekterna. Efter termograferingen är gjord får ni en rapport med bilder som ni kan använda som underlag när ni ska åtgärda felen.